Comuna Botoșana este situat pe un teren deluros, pe care se află livezi cu pomi fructiferi, fiind traversat de pârâul Botoșana, afluent al râului Soloneț. Ea se află la o distanță de 37 km de orasul Suceava.

Comuna Botoșana se învecinează la răsărit cu comuna Comănești, la miazăzi cu comuna Cacica, la apus cu comuna Poieni-Solca și la miazănoapte cu orașul Cajvana.

Cercetările arheologice efectuate aici au scos la iveală urmele a 12 așezări omenești geto-dacice din epoca bronzului (sec. III-II înainte de Hristos). Satul Botoșana a purtat în trecut mai multe nume: Botoșeni, Botoșani și Botușana. Din cronica parohială se spune că numele corect al localității este Botoșana, care derivă de la „botușu” ce se întrebuințează la altoire sau mlădiță de vie.

Prima atestare documentară a localității datează din 3 iulie 1575.