Opis

Înregistrarea naşterii

Înregistrarea căsătoriei

Livretul de familie

Divorţ pe cale administrativă

Transcrierea certificatelor de stare civilă eliberate din străinătate

Eliberarea – preschimbarea certificatelor de stare civilă

Înregistrarea decesului