Muzeul sătesc Botoşana

Muzeul sătesc din Botoşana este poziţionat în centrul localităţii şi a fost fondat în anul 1973 prin strădania lui Vasile Boca, un profesor de la şcoala din localitate, care a manifestat interes pentru istoria locului Spaţiul expoziţional ocupă patru camere în care sunt amenajate secţiile de istorie şi de etnografie. Prima încăpere este destinată secţiei de istorie şi cuprinde exponate aranjate cronologic, care aparţin perioadelor istorice străveche, antică, medievală, modernă şi contemporană.

Pentru perioada neoliticului, muzeul are expuse unelte şi arme din silex şi gresie şi fusaiole din lut ars, care reprezintă accesorii ale unor vechi războaie de ţesut.

Epocă modernă şi contemporană a expoziţiei este reprezentată de o colecţie de sigilii ale comunei Botoşana, o carte veche cu coperţi din piele, un pistol şi o grenadă de la începutul secolului XX, diverse obiecte de istorie locală, precum pecetea „obştii pădurii” din Botoşana şi pecetea comunei din anul 1784. Tot aici găsim o colecţie numismatică cu monede de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX din Imperiul Austro-Ungar, întregită de medalii din perioada lui Franz Iosif, împărat al casei regale de Habsbourg şi Mare Duce al Bucovinei.

Secţia de etnografie a muzeului sătesc din Botoşana este amenajată în trei camere şi oferă o imagine fidelă a unei gospodării ţărăneşti de la începutul secolului XX. Muzeul reconstituie ambianţa intimă a locuinţei bucovinene prin intermediul mobilierului specific, a uneltelor de muncă, a vaselor, a covoarelor şi a ţesăturilor specifice.

Costumele populare expuse sunt şi ele vechi de peste un secol şi se află într-o stare bună de conservare.

Expoziţia prezintă şi diverse obiecte care aparţin unor obiceiuri şi îndeletniciri tradiţionale. Printre acestea se remarcă un băţ de vătăjăl, ştergare de nuntă, lăzi de zestre şi bâte de cioban. Toate exponatele din secţia de etnografie a muzeului sunt donate de către localnici şi ne introduc într-o gospodărie tipic botoşăneană de acum o sută de ani, şi constau în totalitatea uneltelor, a obiectelor de uz casnic şi a îmbrăcămintei folosite în secolul trecut într-o locuinţă din Bucovina.

Prin complexitatea exponatelor sale şi a modului în care sunt puse în valoare, muzeul sătesc din Botoşana este un obiectiv turistic important, care merită pus în valoare şi inclus în circuitul turistic al zonei.