HCL NR. 46 PRIVIND APROBAREA NECESITĂŢII ŞI OPORTUNITĂŢII REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 33,0 KWP TRIFAZAT PENRU A ALIMENTA CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIA DE EPURARE”, IN COMUNA BOTOŞANA, JUDEŢUL SUCEAVA