LĂMURIRI LA PUNCTUL 1 DIN BIBLIOGRAFIE   LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTE ÎN BAZA ART. IV DIN OUG 34/2023 – ALIN.(2) LIT. A) ȘI ART. 618 ALIN. (3) DIN CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE